Syftet med OA5 är att vara en plattform där spridningseffekter av innovationsmetodik till fler aktörer såväl inom som utanför den akademiska sfären sker.
Ett lärandeperspektiv innebär att vi
lägger grunden för nästa steg i att systematisera och effektivisera öppna innovationsprocesser där universitets kunskap nyttiggörs.

LUIS TIPSAR:
Laddar...
@Innovation_LU

Utgångspunkten är att komplexa utmaningar i dagens samhälle förutsätter förnyade innovationssamarbeten. Små länder, som Sverige, behöver mer effektiva metoder för innovation för att bevara sin konkurrenskraft. Entreprenörers och idébärares roll är central. Vi behöver iterativa processer med fokus på behov och lösningar som svarar mot dessa. 


Två aspekter av innovationsprocessen har stått i fokus:

   -   Förbättrade förutsättningar för idébärare och entreprenörer

   -   Tvärvetenskapliga innovationsarenor