Olika sätt att finansiera ett projekt

Har du en toppenidé? Är du på väg att starta eget? Behöver du pengar för att finansiera ditt projekt? Innan försäljningen av varor eller tjänster har kommit igång behöver du ett startkapital. Din affärsidé ska inte enbart innehålla en plan om hur ditt företag kommer att vara inom de närmaste månaderna, det är även viktigt att ha en långsiktig plan och en målsättning om var företag kommer att vara om några år.

Olika lösningar för olika företag

Hur stort kapital som krävs beror såklart på vilken verksamhet det rör sig om. De flesta är dock i behov av något slags startkapital. En del kanske har sparat pengar under flera år medan andra får vara mer kreativa när det gäller att skaffa ett sådant. Har du en nyskapande idé kan du få stöd från organisationer och myndigheter. En innovation ska vara något nytt, men behöver inte vara en ny uppfinning.

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding är ett sätt för framförallt nystartade och mindre företag att få kapital. Privatpersoner bidrar med en summa via olika portaler till ett företag eller personer vars idé de finner intressanta. Som företagare presenterar du din affärsidé och vad du behöver pengar till. Crowdfunding är ett sätt att pröva efterfrågan av din produkt. Om intresset är stort kan det tala för att produkten även kommer att vara framgångsrik när den har tagits fram.

Donationer via crowdfunding

Istället för att leta efter ett fåtal investerare som bidrar eller lånar ut en större summa så bidrar flera investerare. Många gånger är investerarna okända. Du får välja vad personerna som stöttar din idé får i utbyte, exempelvis produkter eller förhandsinformation. Det kan även röra sig om rena donationer. Crowdfunding passar vissa typer av affärsidéer bättre än andra, men tänk på att du kommer behöva en idé som är intressant för investeraren.

Equity crowdfunding

Det finns portaler såsom Fundedbyme.com där du kan söka kapital från ett nätverk av investerare. I utbyte mot investering får de aktier i företaget. Något som är viktigt att fundera över är hur du ska få människor att donera. Ett sätt är att skapa mervärde för givaren genom att ge erbjuda gåvor i samband med donationen. Idag är det relativt lätt att donera pengar, exempelvis med hjälp av tjänster som Swish.

Lån från företag

P2B-lån (Peer to Business) är lån som delvis kan förekomma inom crowdfounding. Samtidigt finns det även vissa företag som specialiserat sig på just lån från privatpersoner till företag. Det kan finnas flera anledningar till varför ett företag inte beviljas ett företagslån hos en bank. Kanske tror banken inte på idén eller kanske har företaget inte nog stort startkapital. Då kan en P2B-förmedlare vara en bra lösning. Vårt tips är att kontakta lendify.se där du kan få hjälp med det mesta som rör lån. Lendify har mångårig erfarenhet och är en seriös aktör på marknaden.