Handspritens popularitet under corona

När coronaviruset, eller Covid-19 började spridas över världen blev handspriten mer och mer populär. Fler och fler köpte på sig, och priserna steg radikalt. På många ställen infördes restriktioner för hur mycket handsprit man fick köpa. Tillsammans med ansiktsmasker och munskydd blev handspriten en populär handelsvara och det var flera som tog tillfället i akt att börja tjäna stora summor på produkterna. Men varför blev handspriten så populär?

Handspritens uppsving

Handsprit finns i affärer, på apotek och på mottagningar året runt. Det är dock sällan det köps. Få personer hade en flaska handsprit hemma på handfatet eller i köket. Inte innan coronapandemin. När covid-19 sedan visade sig vara en dödlig sjukdom och den spred sig över världen i en rasande fart tog också handspritförsäljningen stora steg uppåt. Folk köpte flera flaskor för att vara väl förberedda. Man såg och ser helt enkelt handspriten som ett skydd. Handsprit används för att rengöra händerna, för att torka av ytor och för att se till att självscanningsdosor och mycket annat är rent i butiken. Tidigare har det funnits gott om handsprit att få tag i men plötsligt uppstod brister i och med det plötsliga uppsvinget.

Att få tag i handsprit

Det finns smart handsprit hos apohem.se att köpa och överlag brukar det finnas på apotek, online och i butiker. Även vårdmottagningar har behållare för handsprit uppsatta så att läkare, sköterskor, patienter samt annan personal kan använda handsprit vid behov. Men under coronapandemins stegring i världen blev det plötsligt svårt att få tag i handsprit överallt. Det tog helt enkelt slut i alla länder. Tillverkarna hann inte med att få fram mer. Läget har lugnat sig något i och med att fler tillverkare dök upp på marknaden och allt fler företag fick tillåtelse att framställa handsprit. Men läget är fortfarande kritiskt på många håll och om pandemin tar fart ytterligare kan det bli brist på handsprit igen.

Hur effektiv är handspriten?

När det gäller handsprit är den väldigt effektiv. Den måste dock innehålla tillräckligt mycket alkohol. Man rekommenderar att alkoholinnehållet bör vara minst 85 % i handspriten. Att använda alkohol från Systembolaget fungerar alltså inte som handsprit.

Handsprit är faktiskt ett lika bra alternativ som att tvätta händerna när det gäller covid-19. Den är också ett väldigt bra komplement till vanlig handtvätt och den fungerar bra när man inte har tillgång till vatten. När det gäller handspriten måste man dock se till att man tar en riklig mängd och att man verkligen masserar in den överallt på händerna och en bit upp på underarmarna. Man ska gno in handspriten tills man är helt torr om händerna.

Coronatider och vikten av god hygien

Bra hygien är viktigt under alla tider men när corona drog över världen blev det plötsligt än viktigare. Genom god hygien kan man förhindra att smittan sprids vidare. I de allra flesta fall är det nämligen som så att smitta sprids via händer samt genom kontaminerade föremål som händer kan vidröra. När man sedan använder händerna för att klia sig vid mun, näsa eller ögon får man i sig bakterier och på så vis smittas man. Där kommer handspriten in i bilden. Handspriten gör händerna bakteriefria och det gör att både man själv och andra skyddas något bättre.