Hoppet lever kvar

Tidskrifter har sedan boktryckarkonstens genombrott varit en naturlig del av många människors vardag. Det går inte att dra alla över samma kant eftersom världen genom åren till stor del tyvärr även för ett flertal varit en hemsk plats med förtryck samt andra orättvisor. I grunden är människan en läsande och informationssamlande varelse. Även om kanske merparten av oss anser läsning som en aning jobbigt är det för att latheten besegrat visheten. Tar gemene man bara sig över det hindret har många fördelar redan vunnits.

Den allt mer påtagliga latheten är väl sammansvetsad med den pågående digitaliseringen. Tidningsbranschen har skakats om i sina grundvalar med tanke på att merparten av fysiska material går den digitala vägen till mötes.

Prenumerationer har så länge vi kan minnas utgjord en relativt stor del av vår läsning. Det förhöjer även dopaminnivåerna eftersom vi varje vecka eller månad vet att en omgång lektyr ska dimpa ner i brevlådan. Även om nästan allt vi kan tänka oss idag finns i något slags onlineformat lever likväl många av de materiella tingen kvar.

Det här är något som tydligt varierar mellan generationer där den äldre varianten fortfarande föredrar att exempelvis läsa dagstidningen på traditionellt vis. Det finns såklart undantag även här då det trots allt förekommer en ganska stor spridning av åldersgrupper samt vad de föredrar.

Trots digitaliseringens banbrytande utveckling skymtas fortfarande tidningar, böcker och andra läsbara fenomen nästan överallt. Än så länge är inte den analoga världen besegrad på alla plan.

Är du ute efter en prenumeration med premie finns det här mycket att välja bland. Eftersom posten levereras varannan dag råder det inga tvivel om att just din prenumeration ska nå ut till din adress.

Vi människor avskyr att vänta och digitaliseringen har inte gjort saken bättre. Idag finns det på gott och ont en enorm tillgång på information och det är inte bara det faktum att den är oändlig, den finns tillgänglig hela tiden. Du kan när som helst, hur som helst och varifrån som helst få reda på det du just i stunden vill veta. Hela världen finns samlad i vår ficka. Det är också just den här ständiga tillgängligheten som i grunden håller på att förändra vårt beteende.

Trots allt är det ändå en speciell känsla att vänta på något som bara kommer ibland. Det skapar både förväntningar och uppskattning. Något som i vår ständigt uppkopplade värld mer och mer suddas ut.

Det går inte att blunda för digitaliseringens positiva effekter. Det kan i många sammanhang ge enorma fördelar. En traditionell analog prenumeration kanske av flera olika anledningar inte passar alla människor. Alla vi människor är turligt nog olika vilket också uppenbarar sig på varierande sätt beroende på vilken situation det handlar om.

En digital prenumeration behöver inte på något sätt betraktas som dålig. Den har dessutom den klara fördelen gentemot en analog motsats att allt material kan vara samlat på samma ställe. Det är bara vi människor som ska försöka anamma en slags balans där en jämvikt mellan det analoga samt digitala kan hittas.