Guide till patent

Har du kommit på en unik produkt? Patent är ett sätt att skydda din idé eller produkt. Om du har en nyskapande idé vill du naturligtvis se till att det blir du som tjänar pengar på din innovation. Patentskydd ger dig ensamrätt att tillverka och sälja din produkt. Produkten måste dock vara unik i hela världen för att du ska få patent.

Hur ansöker du om patent?

Patent ges i utbyte mot att du offentligt talar om hur du har gjort. Innan du har fått patent bör du hålla tyst om din uppfinning, eftersom ett patent enbart ges till en ny idé eller produkt. Om du redan har skrivit om den eller marknadsfört den kan du med andra ord inte få patent. Kontrollera om idén är unik innan du ansöker.

Det går smidigt att kolla på internet om din idé är ny. Alla svenska patent finns nämligen samlade i ett register på nätet. Du ansöker om svenskt patent hos Patent- och registreringsverket. Varje land har ett patentverk, så du kan även ansöka om patent i andra länder. Patent- och registreringsverket är en internationell myndighet, så om du önskar kan du ansöka om patent utomlands.

Varför söka om patent?

Patent ger dig rättigheten att utnyttja en teknisk lösning. Det är dessutom en ensamrätt, vilket kan ge dig en fördel då du kan slippa konkurrens med andra aktörer på marknaden. Om du äger ett patent kan du sälja den och du kan även licensiera ut det. Ett patent kan hjälpa dig att skapa ett intresse för ditt företag, något som kan leda till uppmärksamhet från potentiella investerare.

Ett patent kan vara en stor fördel om du har planer på att sälja ditt företag. Vanligtvis är en köpare beredd att betala mer om du har ett patent att erbjuda. Ibland är det inte ett patent som du ska söka, utan det finns fyra immaterialrätter; varumärke, design, upphovsrätt samt patent. Vilken som passar dig beror på vilken typ av innovation du har utvecklat.

Vad är varumärke, design och upphovsrätt?

Varumärke är ett kännetecken eller symbol som gör att en produkt eller tjänst lätt kan utskiljas bland andra på marknaden. Det kan vara själva produkten, en slogan eller ett ljud som är unikt. Oftast består ett varumärke av ett eller flera ord. Produkter ska vara tilltalande, så det går att skydda både mönster och design. Mönstret ska vara nytt och unikt för att ensamrätt ska kunna beviljas.

Upphovsrätten är lite annorlunda och inget du kan ansöka om. Upphovsrätten gäller för konstnärliga verk och är något som uppstår när en film, musik eller litterärt verk kommer till. Denna rätt gäller även i 70 år efter att skaparen har avlidit och ger skaparen rätt att bestämma över hur verket ska framföras. Ägaren av upphovsrätten bestämmer också över hur verket får visas eller spridas.

Vad är en uppfinning?

Vad som klassas som en uppfinning som du kan söka patent för är svårt att definiera. En vanlig utgångspunkt är att det ska vara en teknisk lösning på ett problem. Ofta nämns också att det ska vara reproducerbart, vilket innebär att varje gång som någon utnyttjar uppfinningen ska resultatet bli mer eller mindre likadant. Uppfinningen måste även nämnvärt skilja sig från andra produkter som redan finns på marknaden.